16shkurt_plaza

Rizgjim Kombetar

Problemi më i madh është që akoma nuk ka një përgjegjës. Kemi të gjitha databaset tona të vjedhura. Jemi të gjithë target i vjedhjes së llogarive tona. Kemi 5 persona që AKSH-i i ka nominuar si përgjegjës por ata persona nuk kanë pasur akses në këto servera. AKSH-i nuk do ti japë zgjidhje kësaj gjëje.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

>Coming Soon

Coming Soon